Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Kính hoa đồng trong trang trí tại các quốc gia trên thế giới

một số mẫu kinh hoa đồng đẹp

Kính hoa đồng là sản phẩm trang trí độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện trong nhiều công trình khắp nơi trên thế giới, cùng điểm qua các công trình sử dụng kính hoa đồng trong trang trí trên thế giới cùng chúng tôi: